Name: My Södergren
Phone: +46 (0)704 418024
Address:
Stockholm and all other cities
SWEDEN & The WORLD
See scheduled classes below

For English, please scroll down.

Under många år har jag testat olika former av personlig och spirituell utveckling, alltifrån olika sätt att meditera, hur jag kan vara mer kvinna, tänka eller visualisera för att få ett bättre liv...
För några år sedan blev det så tydligt att det jag gjorde var att försöka passa in i alla dessa formler och "regler" om hur jag skulle vara för att vara lycklig, sann, kärleksfull etcetera...

När jag först blev introducerad för Access Consciousness hade jag massor motstånd, ilska och irritation för det som presenterades. Ändå fortsatte jag att gå.. något sa mig att det vore korkat att göra något annat. I dag är jag så tacksam att jag fortsatte. De verktyg och tekniker som Access gett mig innebär att jag kan leva mitt liv i lätthet, glädje och härlighet med allt som är.
Jag upplever förändring i alla områden av mitt liv och för första gången förstår jag att det handlar om att vara den som är jag och genom det förändra världen.
Och inte försöka förändra världen - för vad är det då jag skapar? ... En värld att förändra..

Var DU och förändra världen.Accessklasserna är till för att du ska kunna vara bortom det Matrix som vi skapar för att hålla oss kvar där vi alltid varit.
Accessklasserna är för dig som söker förändring, som vill något mer, som vill hitta något som verkligen funkar.
Hur vore det att få verktyg för att kunna göra val bortom förutfattade meningar, invanda mönster och andras tyckande om hur du ska vara?
Vad mer är möjligt?

Access Consciousness är galet, tokigt, knasigt... och det funkar!

Kanske är det något för dig eller någon du känner?


Innerlig tacksamhet,
My


"Varm, kärleksfull och inspirerande lever My precis som hon lär; Var DU och förändra världen."
Fredrik Hultin, Copywriter och kursdeltagare Access

English:
For many years I have tried various forms of personal and spiritual development, ranging from ways to meditate, how I can be more feminine as a woman, think or visualize to achieve a better life ...
A few years ago it became so clear that what I did was trying to fit in all these formulas and "rules" about how I would have to be to be spiritual, happy, true, loving, successful, etc. ... I assumed everyone else's realities and I judged myself to never get it the right way.

2006 was my first Access class and despite enormous resistance, I began to organize classes for Access Consciousness in Sweden. Somewhere, I knew what was in Access would make the difference for me ... And it did!
Today, I have the tools to live my life in ease, joy and glory no matter what is going on around me. I know that it is all a choice and being the question opens up the possibilities I never could have imagined... How it will be better than that?

Through the unique tools and techniques that Access gave me, I experience such a marked difference in all areas of my life.
I have more FUN in my life, more money and my relationships are based now from what works for me and how I can contribute to the world.

BE YOU AND CHANGE THE WORLD
My whole life was going to be to help others to change their situation for the better.
Suddenly I realized that I assumed, what I thought was good, would also apply to others. Ops!
So I got an insight that opened up for a phenomenal life and living...
.. If I try to change the world - what am I creating? ... A world to change ..!

Now choices and creation comes from being more of ME and through that change the world. When I chose for me, it changes the world around me;
Not on the basis that something is wrong but because the MORE IS POSSIBLE! ALWAYS!

IT'S WEIRD IT'S Wacky & IT WORKS

Access Consciousness tools and processes is the basis for everything in my business. To provide the opportunity for choice beyond the Matrix that you create to keep you there always has been.

I am here for those looking for change, who want something more, who want to find something that really works. People that are wiling to be the difference even if they don't know how yet...

What would it be like to get the tools to make choices beyond preconceived ideas, habits and others realities of how you should be?

Please let me know what I can contribute with to your life and living!

HOW IT GETS BETTER THAN THIS?

My sincerest gratitude,
My

"Warm, loving and inspiring, My liver just like she learns, Be YOU and change the world."
Fredrik Hultin, Copywriter, and participant of My's classes

Classes:
Class Date Location Facilitator
Access Bars® Gifting & Receiving 5/Apr/2017 Stockholm My Södergren
Access Bars® 4/May/2017 Stockholm My Södergren