Name: Susanne Helgesen
Phone: +4795137249
Address: Ravnaasveien 80
Horten
Vestfold
Norway and worldwide
See scheduled classes below

Så langt tilbake jeg kan huske, har jeg hatt en følelse av at jeg ikke hører hjemme her. En følelse av lengsel etter noe annet eller annerledes. Antagelig var dette medvirkende til at jeg valgte en slags observatørrolle i forhold til omgivelsene.

Det jeg mente å oppdage i samspillet mennesker imellom virket nesten litt meningsøløst på meg og jeg valgte derfor ofte å være for meg selv.

Jeg kan erindre tanker hos meg selv som f.eks. at livet på jorden er så uendelig mye mer og egentlig ganske annerledes enn de fleste gadd tenke på. At mesteparten av det folk snakket om og opptok seg med overhodet ikke var viktig. At mye av det tvert imot var helt uvesentlig. Og dessuten; så mye drama! Egentlig ganske arrogant, ikke sant? Og dessuten overhodet ikke sant. For hva gir meg rett til å sette meg til doms over hva som er viktig og vesentlig for andre?

Den gang hadde jeg ikke ressurser til å formidle noe av dette til omgivelsene - jeg befant meg på et vis i et slags vakuum. I påvente av et eller annet. Uten at jeg visste hva. Derfor tok jeg på et tidspunkt en beslutning om at den beste måten å leve og overleve på var å tilpasse meg omgivelsene og deres forventninger til meg.

Selvsagt en gedigen feiltakelse!

Etter å ha levd tilstrekkelig mange år uten samsvar mellom de verdier og trossystemer jeg hadde på innsiden, og det livet jeg levde på utsiden - men andre ord etter å ha sviktet meg selv i tilstrekkelig mange år, så ble resultatet total utmattelse, "uforklarlige" smerter og at jeg møtte meg selv såpass kraftig og tydelig at det ikke fantes noen vei utenom den eneste riktige; nemlig å lytte til mitt hjerte. Og etterhvert våge å følge det!

Da begynte min oppvåkning for alvor. Min reise hjem til meg selv. Til hele meg.

Jeg er en 56-modell og i mitt "gamle" liv har jeg tjent til livets opphold på flere ulike måter og for å gjøre en lang historie kort, så har dreiningen i intresser gjort at jeg kurset og utdannet meg innenfor flere ulike, såkalte alternative områder. Det har gitt meg kompetanse innenfor NLP, fargeterapi, blomstermedisin, Kranio-Sakral terapi, aromaterapi, ulike former for healing m.m.

Videre har jeg i flere år (siden 1999) lest og lyttet mye til kanalisert materiale jeg kom over, som traff kjernen i meg så kraftig at jeg forsto jeg hadde funnet en slags åndelig familie.

Så oppdaget jeg AuraTransformasjon™, Soul Body Fusion® m.m., og det sammen med min tilknytning til nevnte kanaliserte materiale, traff noe dypt i meg. I kjernen av meg - kjernen i hver eneste celle. Dessuten var det endelig "noen" som sa det som alltid har vært sant for meg. Og attpåtil bekreftet at det hele ER faktisk så enkelt! Det er dette jeg har ventet på.

Det hele ble kronet ved at jeg fant Access Consciousness™! Tenk at noen peker på at livet kan være ennå enklere! At det finnes en annen virkelighet hvis den du lever i ikke fungerer. Og på toppen av det; de stilte SPØRSMÅL hele tiden. Wow!! DET fikk hjertet mitt til å synge. Tenk at det finnes andre også som er mer opptatt av spørsmål enn svar!

Og sist - men ikke minst - er Access en pragmatisk tilnærming til åndelighet og bevissthets- og transformasjonsarbeid, med verktøy som går dypt og skaper hurtige forandringer. Med letthet. Hvis du velger det.

Jeg tror fullt og fast på at ingen har ønsker eller drømmer uten samtidig å være utstyrt med de nødvendige ressursene til å oppnå dem. Så hva skal til for at du tar sats og begynner å velge for DEG?

ENGLISH TRANSLATION COMING SOON......

Classes:
No matching Access Bars® classes found.