Name: Johanna Pansera
Phone: + 46 (0) 707 21 42 34
Address: Skördegången 22
Trosa
Sverige
See scheduled classes below

Hej!
(scroll down for english)

Har du alltid vetat att det måste finnas något mer i livet?

”Medvetenhet omfattar allt och dömer inget."
- Gary Douglas, grundare av Access Consciousness.

Jag har provat många olika modaliteter, alltid varit en sökare men efter ett tag har det alltid varit något som inte stämt. Efter ett tag har jag alltid uppräckt att det är ännu ett format att anpassa sig till och göra rätt för att få bli inkluderad och rätt.

För några år sedan stötte jag på Access Consciousness och blev genast nyfiken. Det tog ett par år innan det verkligen tog fart då jag mest tittade på Dain Heers Being you changing the world nyhetsbrev med små videoklipp. Sen blev det Bars klass och min första 5 days of change.

Jag tror aldrig jag skrattat så mycket innan som under de dagarna, plötsligt blev livet mycket lättare och roligare. Effekten satt i och jag började ha roligt igen och skratta. Inte långt efter skilde jag mig och började se livet ganska tungt igen, lyckligtvis mindes jag hur mycket Bars bidrar med och bokade en session som helt ändrade mitt liv. Under Bars sessionen fick jag frågan "truth when did you leave this relationship"...WHAT!!!!????

Den frågan ändrade mitt liv - i ett snäpp fick jag tillbaka all min kraft och potential och min nyfikenhet på livet. Vad mer är möjligt nu? Plötsligt blev det 100% mer spännande att leva och upptäcka mer. Därefter har det varit ett fast track av kurser: ESB, SOP Facilitators Training och 7 days May Madness på andra sidan jorden samt otaliga teleclasses.

Om någon sagt för två år sedan att jag skulle göra allt detta med lätthet hade jag skakat på huvudet och tycket att det var helt från vettet.

Vad mer är möjligt för dig? Vad skulle du vilja skapa som ditt liv?
Hur skulle det vara om du visste att du alltid kan välja?

Jag är Access Consciousness Certified Facilitator och erbjuder Barssessioner, Facilitering, olika kroppsbehandlingar och Symphony sessions samt även grundklasserna Bars, Foundation och Level 1 samt även teleclasses.


"Johanna är skarpt närvarande när hon faciliterar. Med mycket lekfullhet och kraft transformerar hon energier som inte längre är ett bidrag för dig. Hon är kapabel till att ta dig till den förändring du önskar, och kanske mer än du nånsin drömt om? Med Johanna kan du i lätthet släppa taget om det som tynger dig och öppna dörrar till helt nya möjligheter."


Kontakta mig gärna om du har några frågor om Access, klasser eller behandlingar.

Du kan också läsa min blogg på www.choicecreates.com
Hi!

Have you always known there has to be more to life?

”Consciousness includes everything and judges nothing"
- Gary Douglas, founder of Access Consciousness.

I have tried a lot of different modalities, always been a seeker but after a while there was always something that didn't feel quite right. I always discovered that it was just another set of rules to adjust and align and agree to to be included and right.

A few years ago I found Access Consciousness and it sparked my curiousity at once. The first years was a slow start and I mainly watched Dain Heers free videoseries Being You changing the world. Then I attended my first Bars class and my first 5 days of change.

I don't think I laughed so much before as during those days, suddenly life was much easier and more fun. The effect stayed and I started having more fun and to laugh. Not so long after I had a divorce and started so view life as quite heavy again luckily I remembered how much Bars contribute so I booked a session that changed my life. During the Bars session I got the question "Truth when did you leave this relationship?" ...WHAT!!!??? That question changed my life - in one stroke I had all my potency and potential back and my curiousity of life. What else is possible now? Suddenly it was 100% more exciting to live and explore more. After that it has been a fast track of classes: ESB, SOP, Facilitators Training and 7 days May Madness on the other side of the world as well ass numerous teleclasses.

If anyone had told me two years ago that I would be doing all this I would have shaken my head and thought they were nuts.

What else is possible for you? What would you like to create as your life?
What if you knew you always have choice?

I am an Access Consciousness Certified Facilitator and offer Barsessions, Fcailitation, different body processes and Symphony sessions as well as the core classes Bars, Foundation and Level1 and teleclasses.

"Johanna is sharply present when facilitating. With a lot of playfulness and potency she transforms energies that no longer contributes to you. She is capable of guiding you to the change you are wishing for and maybe more than you ever dreamt of? With Johanna you can let go with ease of the things weighing you down and open doors to new possibilities."


Please contact me with any questions on Access, classes or treatments.


You can also read my blog at www.choicecreates.com

Classes:
No matching Access Bars® classes found.